O mnie

Kancelaria Adwokat Marioli Brańka świadczy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie, jak również Państwa satysfakcję z naszej pracy. 

Kancelaria pomaga w sferze prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Świadczone usługi polegają na reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami, organami ścigania, a także na doraźnej jednorazowej pomocy: poradach, sporządzaniu opinii czy przygotowaniu projektów umów.

Adwokat Mariola Brańka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Od 2010 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Od 2006 r. zdobywała wiedzę i umiejętności w poznańskich kancelariach prawnych. W 2013 r. została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. 

profil działaności

przygotowywanie pozwów, wniosków, środków zaskarżenia i innych pism

udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie projektów umów

reprezentacja przed sądami i innymi organami

udział w negocjacjach oraz mediacjach

reprezentacja interesów klientów

zastępstwo procesowe

doradztwo i konsultacje

opinie i analizy prawne

windykacja należności

ZAKRES USŁUG: