Oferta

Prawo karne

obrona podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych,
reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych
obrona oskarżonych w procesach karnych
doradztwo prawne w zakresie prawa karnego


Prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o rozwód, separację
sprawy o podziały majątku
sprawy alimentacyjne, o podwyższenie / obniżenie alimentów, ustanie obowiązku alimentacyjnego
pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
sprawy dotyczące opieki i kurateli>


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

reprezentacja stron we wszelkich sporach sądowych z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych
sporządzanie pism (pozew, odwołanie od decyzji ZUS,
środki zaskarżenia i inne)


Prawo gospodarcze i handlowe:

kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczychprawo administracyjne

reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi


prawo cywilne

sprawy o świadczenia z umów
sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
sprawy o ochronę dóbr osobistych
zasiedzenie
zniesienie współwłasności
prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dziedziczenia testamentowe i ustawowe, dział spadku,sprawy o zachowek)


windykacja należności:

sporządzanie wezwań do zapłaty
przygotowanie pozwu do sądu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym;
postępowanie egzekucyjne (sporządzenie wniosku egzekucyjnego, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu)
ZAKRES USŁUG: